SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Nowy SIEMACHA Spot24/7
Od 24 sierpnia 2013 r. na przedmieściach Krakowa działa najmłodszy Spot 24/7, który jest obecnie siódmą socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Stowarzyszenie SIEMACHA.
W przestronnym i przyjaźnie urządzonym piętrowym domu mieszka 10 młodych ludzi, którzy w z różnych powodów nie mogą lub nie mają możliwości przebywać aktualnie ze swoimi rodzinami. Dzieci i młodzież wspólnymi siłami, przy wsparciu wychowawców i dyrektora, dbają codziennie o swoje podwórko poprzez: wykonywanie zwykłych prac domowych, takich jak pranie czy gotowanie, ale też poprzez pielęgnowanie pozytywnej atmosfery w SIEMACHA Spot 24/7 oraz właściwych relacji rówieśniczych; podnoszenie swoich kompetencji społecznych, rozwijanie zainteresowań oraz uczenie się samodzielności i odpowiedzialności. Sprzyjają temu wspólne wyjazdy, uczestnictwo w zajęciach organizowanych zarówno na terenie SIEMACHA Spot 24/7, jak i poza nim czy cowieczorne zebrania całej społeczności. Celem tak ambitnie podejmowanych działań jest powrót młodych ludzi pod opiekę rodziców lub wyposażenie ich w umiejętności, które pozwolą im rozpocząć aktywne zawodowo i towarzysko dorosłe życie. Dlatego ważnym aspektem pracy wychowawczej jest ścisła współpraca z instytucjami takimi, jak MOPS, sądy rodzinne, szkoły oraz pozostałymi formami działalności Stowarzyszenia: Spotami, KIP-ami i centrami sportowymi.