SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny: konferencja
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA zorganizowali konferencję pod nazwą „Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny”, która odbyła się 23 października. 
W wydarzeniu uczestniczyło około 100 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

​Podczas konferencji zaprezentowano m.in. procedury postępowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki lub podczas ich urlopowania do domu rodzinnego oraz procedury współpracy placówek z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii.

​Prelegentami podczas konferencji byli: Dominik Rogóż, Ryszard Izdebski (Stowarzyszenie SIEMACHA) oraz Przemysław Raczkowski, Teresa Marynowicz i Magdalena Rajska (Wydział Polityki Społecznej MUW). Główną koordynatorką wydarzenia była Joanna Migacz, członkini zarządu Stowarzyszenia.