SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar
Wystartował program Malta English Camps
Na Maltę wyruszyli już pierwsi śmiałkowie, którzy przez siedem najbliższych dni będą uczestniczyć
w intensywnym kursie języka angielskiego. Czeka ich zarówno sporo pracy z native speakerem, jak i wiele atrakcji, ponieważ popołudniowe zajęcia językowe odbywać się będą w terenie – w przepięknych maltańskich plenerach i miastach.
Pierwsi pracownicy Stowarzyszenia SIEMACHA, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego, SIEMACHA Spot, właśnie rozpoczęli tygodniowy pobyt szkoleniowy na Malcie, w ramach programu „Malta English Camps”. Siedem dni zostało zaplanowanych przede wszystkim z myślą o podniesieniu kwalifikacji językowych kadry Stowarzyszenia, ponieważ w dzisiejszym świecie, nawet w sektorze pomocy społecznej, nie sposób rozwijać zakresu działalności organizacji bez biegłej znajomości języka angielskiego. Zarówno specjalistyczna wiedza dotycząca szeroko rozumianej kondycji współczesnej młodzieży, jak i ta opisująca dzisiejszy kontekst funkcjonowania młodych ludzi, dostępna jest nade wszystko w języku angielskim. Co więcej, również ze względu na rosnący potencjał współpracy międzynarodowej, w tym projekty finansowane przez różne jednostki Unii Europejskiej, trudno rozwijać dziś sieć partnerstw z bliźniaczymi organizacjami w Europie bez znajomości języka angielskiego.

Przekonanie, które legło u podstaw „Malta English Camps”, było zatem dość oczywiste: nie sposób budować organizacji o charakterze międzynarodowym bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry, dla której język angielski nie stanowi żadnej bariery komunikacyjnej. Właśnie dlatego, od lat rozwijając współpracę z instytucjami społecznymi i publicznymi na Malcie, zdecydowaliśmy się uruchomić program intensywnych szkoleń językowych. Łącznie, od lutego do grudnia 2017 roku, w ramach 25 tygodniowych kursów, na Maltę wyjedzie 50 pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA. Kluczowym partnerem realizacji tego przedsięwzięcia jest Toyota Motor Poland.