SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Co robimy?

Prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nazywamy SIEMACHA Spot 24/7. Używając tej nazwy podkreślamy przynależność do społeczności i struktury Stowarzyszenia SIEMACHA.


Proponujemy również nowy język pomocy społecznej, wolny od napiętnowania i stereotypów związanych z takimi określeniami jak „Dom dziecka” czy „Placówka opiekuńczo-wychowawcza”. Działamy w sposób innowacyjny, kierując się dobrem wychowanków, wiernością sprawdzonym zasadom i odwagą w realizacji pionierskich pomysłów. Z determinacją podejmujemy wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Każdą placówkę SIEMACHA Spot 24/7 wyróżnia mocno ugruntowane przeświadczenie, że wychowankowie, oprócz niezbędnej, specjalistycznej pomocy, mają również prawo do pełnego rozwoju osobistego i społecznego. Nowoczesność SIEMACHA Spot 24/7 wyznacza system związany z niezatrudnianiem kadry obsługowej oraz fakt, że wszelkie domowe obowiązki podopieczni wykonują samodzielnie. Oferujemy zatem przestrzeń, w której mogą tworzyć kameralne społeczności oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, by w dalekiej od zinstytucjonalizowania atmosferze uczyć się samodzielności, odpowiedzialności i budowania trwałych więzi międzyludzkich.
 
Każdego dnia otwieramy młodych ludzi na świat wartości społecznych, wyznaczamy ambitne cele, wyzwalamy kreatywność, uczymy pokonywania słabości oraz staramy się zapewnić prawdziwie domową atmosferę. Zaś nowoczesne, dobrze wyposażone i funkcjonalne wnętrza stwarzają wychowankom komfortowe warunki do nauki i zabawy, zapewniając jednocześnie spokój i intymność. Jesteśmy pewni, że należyta dbałość o wysoki standard połączona z poszukiwaniem wciąż nowych rozwiązań to najlepsza droga pomocy podopiecznym. Pomocy, która uczyni ich w przyszłości samodzielnymi i świadomymi obywatelami.
 


W sensie formalno-prawnym SIEMACHA Spot 24/7 to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone na zlecenie samorządów i współfinansowane ze środków publicznych.