SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kim jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami od całodobowej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Wiemy, jak wiele uwagi, cierpliwości i doświadczenia wymaga praca z młodymi ludźmi, którzy z różnych powodów nie mogą rozwijać się w swoich rodzinach. 


Trafiają do naszych placówek, ponieważ ich rodziny okazały się niezdolne do zapewnienia im bezpieczeństwa i opieki – zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego i skierowaniem ośrodka pomocy społecznej. Młody człowiek, który znajduje się pod naszą opieką, bardzo często skrywa zatem poczucie niesprawiedliwości, wykluczenia i buntu. W nowej rzeczywistości odnajduje się z trudem, często kontestuje obowiązujące w placówce zasady, niechętnie nawiązuje relacje z wychowawcami i prowokuje konflikty z innymi mieszkańcami. Aby pokonać tego rodzaju sytuacje, potrzeba wiedzy i doświadczenia pedagogicznego. Dopiero po wielu spotkaniach i rozmowach, wraz z upływem czasu, udaje się zaszczepić w takim człowieku przekonanie, że pobyt w placówce nie jest wymierzony przeciwko niemu. Wówczas możliwy staje się dialog, współpraca z innymi mieszkańcami, pokonywanie własnych słabości i przygotowanie do samodzielnego życia w przyszłości.
Dbamy o to by atmosfera w naszych placówkach była przyjazna i kameralna – prawdziwie „domowa”. Chcemy, by każdy czuł się tu jak u siebie. Dlatego nie zatrudniamy kadry obsługowej, a w jednej placówce mieszka nie więcej niż 14 podopiecznych. Wychowankowie sami dzielą się obowiązkami, robią zakupy, przygotowują posiłki, płacą rachunki i sprzątają pokoje. W ten sposób czują się gospodarzami miejsca, w którym mieszkają, a jednocześnie zdobywają umiejętności niezbędne do dorosłego życia. Wspieramy naszych wychowanków na wiele sposobów. Zapewniamy im niezbędną pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia i kursy zawodowe. Pomagamy pokonywać trudności w nauce, organizujemy wspólne wyjazdy, a przede wszystkim – budujemy społeczność opartą na wzajemnym poczuciu bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia.


Wychowankom towarzyszymy na pewnym etapie życia. Gdy pojawia się możliwość powrotu do rodzinnego domu lub gdy wychowanek osiąga pełnoletniość, wówczas opuszcza SIEMACHA Spot 24/7. Nam pozostaje wówczas z radością i satysfakcją śledzić losy podopiecznych, którzy doskonale radzą sobie w dorosłym życiu.


Wszystkie placówki SIEMACHA Spot 24/7 działają w oparciu o:
 

Obowiązującą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obowiązującą ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dzieci „odbierane” rodzicom – przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej