SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Wrocław Chopina 9A

Magdalena Kabaja Dyrektor placówki:
+48 603 890 452

O nas

To obecnie największa całodobowa placówka SIEMACHA Spot 24/7. Opiekę i pomoc znajduje tu trzydziestu wychowanków, którzy tworzą dwie grupy domowników różniące się wiekiem, sposobem prowadzenia terapii oraz specyficznymi potrzebami. Wychowawcy dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny i edukacyjny podopiecznych. Zapewniają im pomoc w nauce, wsparcie w budowaniu relacji z otoczeniem i rozwijaniu poczucia własnej wartości. Ważnym elementem w procesie dorastania wychowanków do samodzielności jest wspieranie ich w samodzielnym wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.