SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Wrocław Maślicka 8A/23

Ewa Różańska Dyrektor placówki:
603890452

O nas

To jedna z czterech placówek SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu. Wychowawcy dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny i edukacyjny podopiecznych. Zapewniają im pomoc w nauce, wsparcie w budowaniu relacji z otoczeniem i rozwijaniu poczucia własnej wartości. Ważnym elementem w procesie dorastania wychowanków do samodzielności jest wspieranie ich w samodzielnym wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.